Dr.Klaun

Z nadácie Dr. Klauna nás každý rok chodí potešiť šašovská návšteva. Tentoraz nás rozveselil pán Kulíšek, ktorý pre nás zabezpečuje aj ďalšie predstavenia klaunov.

klienti s klaunom