Dôležitý oznam

Vianoce 2020

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám počas roka 2020 pomáhali. Prajeme Vám všetkým pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v novom roku.

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave zo dňa 25.09.2020 vydáva riaditeľka DSS Pastuchov

zákaz návštev v DSS Pastuchov s okamžitou platnosťou až do odvolania.

V Pastuchove 26 .09.2020