Valentínska veselica

Dňa 15.2.2019 sme v DSS Pastuchov pripravili pre klientov ,, Valentínsku veselicu“.

Klienti v maskách
Klienti v maskách karnevalových