Šport nás spája

Trnavský samosprávny kraj
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
Občianske združenie Veselé Nezábudky

Športové podujatie pod názvom „Šport nás spája“ každoročne organizuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a priateľov zo Spojenej školy a z Klubu Kľúčik z Hlohovca. 13. ročník tohto podujatia sa konal 15.mája 2019 v priestoroch kultúrneho domu v Pastuchove, kde sa stretlo 10 súťažných družstiev . Pre zúčastnených boli pripravené súťažné disciplíny, s ktorými si všetci hravo poradili. Po ukončení súťaží a občerstvení si všetci spoločne zatancovali pri veselej hudbe. Veľmi sme sa tešili aj z prítomnosti vojakov z Hlohovca, ktorí nielen pomáhali pri súťažiach, ale svojou prítomnosťou v uniformách
vytvorili príjemnú atmosféru. Záver stretnutia patril oceňovaniu. Medaily, víťazné poháre, no najmä veľa šťastných tvárí. To je najväčšia odmena pre tých, ktorí toto podujatie pripravili.

Vyhodnotenie súťažných družstiev
1. miesto DSS Šoporňa Štrkovec
2. miesto DSS Okoč
3. miesto Spojená škola Hlohovec

Cenu útechy za najväčšiu snahu pri absolvovaní jednotlivých disciplín si odniesol klient z DSS Šintava.
Mgr. Iveta Mihalíková, manažér kvality DSS Pastuchov

Športový víťazi