Náš priateľ Klaun

Aj v tomto roku nás prišiel potešiť klaun z Nadácie Dr. Klauna s milým predstavením „Majsterko Maliarko“. Svojím vystúpením zaujal všetkých klientov, ktorí sa zapájali do programu a tým vytvárali spoločne veľmi príjemnú a veselú atmosféru. Podujatie bolo možné uskutočniť vďaka podpore Ministerstva kultúry, ktoré podporilo Trenčiansku nadáciu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenie.

Klienti s klaunom
Hra s klaunom