Dôležitý oznam

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4593/2020 zo dňa 03.06.2020 riaditeľka DSS Pastuchov , povoľuje návštevy v DSS Pastuchov pri dôslednom dodržiavaní
hygienicko-epidemiologického režimu, v určených priestoroch zariadenia so stanovenými podmienkami.

Postup:

 1. Každá návšteva musí byť vopred telefonicky ohlásená, schválená riaditeľkou DSS s určením termínu návštevy a konkrétneho času. Obmedzuje sa maximálny počet- 2 príbuzní na 1 klienta.
 2. Návšteva sa bude realizovať vo vonkajších priestoroch DSS,v prípade nepriaznivého počasia sa povoľuje návšteva vo vyhradenom priestore v interiéri zariadenia.
 3. Pri vstupe návštevníka do areálu DSS službukonajúci personál vykoná následné opatrenia:
  - vstup návštevníka iba s nasadeným rúškom
  - odmeranie telesnej teploty
  - výzva k dezinfekcii rúk
  - návštevník podpíše čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave (zisťovanie karantény, cestovateľskej anamnézy, prejavov ako sú kašeľ, sekrécia z nosa, teplota nad 37,2°C- pri jednom z týchto prejavov nebude umožnený vstup do
  areálu zariadenia)
 4. Po ukončení návštevy ( maximálne 1 hodina) sa realizuje dezinfekcia priestorov ( aj vonkajších), najmä však vnútorných s použitím germicídneho žiariča.

PhDr. Mária Grznárová
riaditeľka

 

Poďakovanie sponzorom
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí nám poskytli pomoc v čase pandémie.

Ďakujeme sponzorom:

Trnavský samosprávny kraj
Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec
Remppol Hlohovec
Mestský úrad Hlohovec
Slovnaft a.s.

Ďakujeme