Dôležitý oznam

V rámci uplatňovania opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19

platí v zariadení sociálnych služieb
prísny hygienický a epidemiologický režim a zároveň sú zakázané návštevy.
Nekonajú sa žiadne kultúrne a spoločenské podujatia.
Toto opatrenie platí až do odvolania.